Chyby při přípravě kávy

 Káva vytéká z páky příliš rychle,proto je créma příliš světlá


Důvody:
-špatná teplota vody je pod 88°C,
-špatný tlak čerpadla je přes 9 atmosfér
 
 
Může to být způsobeno:
-hrubým namletím,
-nedostatečně stlačenou kávou,
-dávka kávy je příliš malá.
 
Tento problém  vyřešit:
-zvýšením tlaku v bojleru,
-snížením tlaku čerpadla,
-zvýšíme dávku kávy,
-umletím jemnější kávy,
-více stlačit kávu.
  
 
Káva kape z páky, a proto je crema příliš tmavá
 
 
Důvody:
 
-špatná teplota vody je více než 98°C
-špatný tlak čerpadla je méně než 9 atmosfér
 
 
 
 
 
Může to být způsobeno:
-káva je namleta velmi na jemno,
-v páce je velká dávka kávy,
-káva je příliš stlačena,
-je ucpaný filtr.
 
Tento problém můžeme vyřešit:
-snížením tlaku v bojleru,
-zvýšením tlaku čerpadla,
-zkontrolovat a vyčistit (vyměnit) filtr,
-snížíme dávku kávy,
-umeleme kávu více na hrubo,
-méně stlačit kávu.
-
 
 
 
V šálku zůstávají stopy po mleté kávě
 
 
 Důvody:
-otvory filtru jsou rozšířené
-zanesené těsnění nebo hrany filtru
-příliš jemné mletí kávy
-ucpané trysky
  
 
 
 
Tento problém můžeme napravit:
-snížením tlaku čerpadla,
-výměnou filtrů,
-vyčištěním nebo výměnou trysek, popřípadě těsněním,
-hrubším namletím kávy.
  

Vstupujete na stránky s nabídkou alkoholu.
Musíte být starší 18 let.

Jsem starší 18 let Jsem mladší 18 let