Závady výdejníků a jak je odstrnit

 Závady výdejníků vody a jejich odstranění


Prosíme nejprve znovu  přečíst návod k použití, (je dodáván ke každému výdejníku) jsou zde podrobné specifikace možných závad a jejich odstraňování.

Proč z modrého kohoutku neteče vychlazená voda?

 • Zkontrolujte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
 • Kompresor pracuje, ale voda není studená
 • Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu stavu kompresoru a chladiva.

Proč není k dispozici horká voda?

 • Zkontrolujte, zda je spínač pro horkou vodu v poloze On (zapnuto).
 • Ověřte, zda je zapojen síťový kabel.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.

Teplota horké vody je příliš nízká

 • Ověřte spotřebu horké vody. Nádrž na horkou vodu má omezenou kapacitu.
 • Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu ohřívacího systému včetně bimetalových termostatů.

Ze stroje vycházejí divné zvuky

 • Ověřte, že je stroj ustaven na dostatečně rovné ploše.
 • Nepostavili jste na stroj nebo neupustili do něho nějaký předmět?
 • Zkontrolujte, zda není stroj postaven příliš blízko jiným zařízením.

Uniká voda. Co můžu udělat?

 • Jestliže k unikání došlo po výměně láhve – vypněte stroj -> vyjměte láhev -> vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj.
 • Nenaklonili jste stroj? Vypněte stroj -> vyjměte láhev -> vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj.
 • Vypněte stroj, vyjměte láhev a kontaktujte servisní firmu.
 • Jestliže se jedná o výdejník s napojením na vodovodní řád, uzavřete hlavní uzávěr vodního ventilu a kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu.

Nechci stroj po delší dobu používat

 • Vypněte stroj a vypusťte z něho všechnu vodu otevřením vypouštěcího víčka v zadní části stroje.

Nepotřebuji funkci horké nápoje. Existuje spínač pro horkou vodu?

 •   Ano, nachází se na zadní straně stroje.

 

Vstupujete na stránky s nabídkou alkoholu.
Musíte být starší 18 let.

Jsem starší 18 let Jsem mladší 18 let